Get Adobe Flash player

Naslovnica Česta pitanja Kako zapravo radi olovni akumulator?

Kako zapravo radi olovni akumulator?

(izvor:Wikipedia)

Akumulator je spremnik energije koji pretvorbom električne energije u kemijsku (punjenje) akumulira određeni dio dovedene mu električne energije. Priključkom trošila na njegove stezaljke vrši se obrnuti proces odnosno pretvorba kemijske u električnu energiju (pražnjenje akumulatora). Sastoji se od jednog ili više članaka koji sadrže dvije vrste elektroda (katodu i anodu) koje su uronjene u elektrolit.

Kod tzv. olovnih akumulatora obje elektrode se oblažu olovnim sulfatom PbSO4. Prilikom punjenja slijedom složenih elektrokemijskih reakcija s elektrolitom (razrijeđena sumporna kiselina u prikladnoj koncentraciji), na pozitivnoj elektrodi (anodi) olovni sulfat prelazi u olovni dioksid (PbO2) a na negativnoj elektrodi (katodi) stvara se čisto olovo. Istovremeno, povećava se koncentracija sumporne kiseline (H2SO4). Pri pražnjenju se odvija suprotan proces, stvarajući napon na elektrodama visine oko 2 V. Proces punjenja i pražnjenja može se prikazati izrazom:

2PbSO4 + 2H2O <-- pražnjenje punjenje --> PbO2 + Pb +2PbSO4

Održavanje akumulatora

Kapacitet akumulatora izražava se u Ah (ampersatima). U načelu, umnožak vremena pražnjenja akumulatora sa prosječnom jakošću struje pražnjenja, trebao bi biti jednak kapacitetu akumulatora. Međutim, u stvarnosti kapacitet značajno ovisi o urednosti režima pražnjenja i punjenja. Akumulator ne smije ostati bez elektrolita, olovni akumulator se ne smije prazniti ispod 1,8 V ili dugo stajati van uporabe bez dopunjavanja i ne smije se podvrgnuti suviše jakim strujnim udarima. Što se akumulator prazni ili puni jačom strujom, bit će mu manji kapacitet (dakle kraće će održavati dovoljan napon). Kapacitet akumulatora smanjuje se i kod niskih temperatura, zbog čega su češći problemi s akumulatorom na vozilima u zimskim mjesecima.

Direktan kratki spoj na priključcima akumulatora pogotovo na onima velikog kapaciteta) može biti vrlo opasan, jer proizvodi pravi vatromet snažnog iskrenja koje može uzrokovati teške opekline, požar, oštećenje vida, pa čak dovesti i do eksplozivnog raspada akumulatora.

U normalnom radu akumulator postepeno gubi vodu iz elektrolita. Stoga povremeno treba provjeriti nivo elektrolita, koji mora prekrivati ploče akumulatora za cca 10 mm. Pri tome po potrebi treba dodavati samo vodu (po mogućnosti destiliranu), a ne kiselinu, jer se kiselina ne gubi hlapljenjem. Gubljenje vode smanjeno je kod akumulatora koji su deklarirani kao akumulatori koji ne zahtijevaju održavanje, no nakon dužeg vremena valja i takve provjeriti.

Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja Friš d.o.o. primjenom informacijske tehnologije

Skupljajmo zajedno stare baterije

Anketa

Što radite sa starim akumulatorima i malim baterijama?