Get Adobe Flash player

Naslovnica

Proizvodnja akumulatora

FRIŠ d.o.o. proizvodi osam vrsta starter - akumulatora pod nazivom "MEGA 1000" te  industrijske baterije za viličare prema Vašim potrebama. 

Proizvodnja starter akumulatora "MEGA 1000"

Olovne ploče akumulatora slažu se u spremnik plastičnog kućišta u slogovima na način da se pozitivna ploča odvaja separatorom od negativne ploče, a njihov ukupni broj ovisi o tipu akumulatora. Nakon spajanja ploča spojnicama, vrši se termičko zatvaranje akumulatora plastičnim poklopcem. Montirani akumulatori pune se elektrolitom (kiselinom) odgovarajuće koncentracije te se dostavljaju na formiranje. Vrijeme formiranja ovisi o tipu akumulatora.

Nakon formiranja i vanjskog pranja akumulatora, vrši se njihovo označavanje naljepnicama koje moraju sadržavati:

  • naziv akumulatora, njegov kapacitet i jakost
  • mjesec i godina proizvodnje
  • garancijski rok
  • oznake upozorenja za pravilno rukovanje
  • naziv i adresu proizvođača

Starter akumulatori MEGA 1000

Industrijski akumulatori


Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja Friš d.o.o. primjenom informacijske tehnologije

Skupljajmo zajedno stare baterije

Anketa

Što radite sa starim akumulatorima i malim baterijama?