Get Adobe Flash player

Naslovnica Djelatnost

Djelatnost

Djelatnost našeg poduzeća seže u nekoliko međusobno povezanih područja.

Proizvodnja akumulatora/baterija

FRIŠ proizvodi nekoliko grupa akumulatora:

  • starter akumulatori: namijenjeni su za inicijalno pokretanje motora s unutrašnjim sagorijevanjem kod vozila, strojeva ili uređaja
  • industrijske baterije (trakcijski akumulatori) za pokretanje elektromotora na vozilima (viličari, transportna kolica i sl.)


Servis akumulatora i baterija

Baterije i akumulatori koji su u upotrebi s vremenom mogu izgubiti svojstva. U FRIŠU možemo analizirati ta svojstva te napraviti obnavljanje ili reparaciju baterije ili akumulatora te im na taj način produžiti vijek trajanja.

Prikupljanje starih baterija i akumulatora

FRIŠ je ovlašten prikupljati stare, rabljene, neupotrebljive baterije i akumulatore. Ovakav otpad se smatra štetnim zbog  kiseline i olova. U FRIŠU, vršimo oporabu otpadnih olovnih baterija i akumulatora (izdvajanje pojedinih materijala kao što su kiselina, plastika, olovo, koji se oporabom mogu ponovno koristiti kao sirovina za nove proizvode) čime smanjujemo njihovu količinu i  štetan utjecaj na okolinu.

Trgovina

FRIŠ distribuira svoje proizvode  (MEGA 1000 akumulatore i industrijske baterije za viličare i ostala vozila na električni pogon) na cijelom tržištu Hrvatske.

U sklopu svojeg pogona FRIŠ ima i maloprodajnu trgovinu gdje se osim baterija i akumulatora mogu nabaviti rezervni autodijelovi, pribor i oprema.

Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja Friš d.o.o. primjenom informacijske tehnologije

Skupljajmo zajedno stare baterije

Anketa

Što radite sa starim akumulatorima i malim baterijama?