Get Adobe Flash player

Naslovnica O projektu

Projekt skupljanja starih baterija

Ciljevi projekta:

  • Poticati svijest učenika o potrebi pravilnog zbrinjavanja starih baterija
  • Skrenuti pozornost učenika na važnost odvajanja opasnog otpada od ostalog otpada iz kućanstva
  • Uočiti direktnu povezanost čovjeka i prirode te razumjeti uzročno-posljedične veze ljudskog nemara prema prirodi, te mogućim posljedicama zagađenja površinskih i podzemnih zaliha vode
  • Poticati razvoj svijesti o potrebi očuvanja kvalitete prirodnog okoliša
  • Potaknuti ekološku osviještenost učenika, roditelja te mještana
  • Poticati na ekološko djelovanje u domu i školi te razvijati poduzetnički duh

Mnoge stare baterije i akumulatori u sebi sadrže teške metale kao što su olovo, kadmij ili živa koji, koliko su korisni, toliko su i štetni. Iz oštećenih kućišta starih baterija može doći do istjecanja opasnih tvari i teških metala u vodu i okoliš, čime se ozbiljno ugrožava priroda te zdravlje ljudi i životinja. Što biste trebali znati o baterijama

Iz istog razloga, starim baterijama i akumulatorima nije mjesto u komunalnom otpadu, niti u prirodi gdje, na žalost, još uvijek često završavaju. Stoga je Zakonom o zaštiti okoliša između ostalog propisano da se i stare baterije moraju odlagati odvojeno od komunalnog otpada.

Provođenje projekta zamislili smo kao suradnju s školama koje bi kroz svoje ekološke i slične grupe organizirale i motivirale učenike u skupljanju baterijica  (organizacija takmičenja među razredima, objava skupljenih količina i najboljeg razreda na oglasnoj ploči i sl), te nas pozovu kad spremnik bude pun da ga ispraznimo!

Naš zadatak kao sakupljača i oporabitelja bio bi postaviti spremnik, osigurati odgovarajući Prateći list za otpad koji je po Pravilniku o baterijama i akumulatorima obavezan, preuzeti baterijice na poziv, te na kraju školske godine nagraditi školu i najbolji razred odgovarajućim priznanjem ili nagradom ovisno o količini skupljenih baterija!

Na taj način nožemo zajednički djelovati na zaštitu okoliša u našem užem okruženju, razvijati ekološku osviještenost učenika, roditelja i mještana. Ujedno će učenici radno, korisno i edukativno provoditi slobodno vrijeme.

Aktualnosti u projektu i projektne aktivnosti

Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja Friš d.o.o. primjenom informacijske tehnologije

Skupljajmo zajedno stare baterije

Anketa

Što radite sa starim akumulatorima i malim baterijama?