FRIŠ d.o.o.

Koprivnička 43, Križevci

Elektronički otpad 048 / 693 044

info@fris.hr

Postupak podnošenja pritužbi

Naša tvrtka izradila je i primjenjuje postupak za pritužbe (pisano izraženo nezadovoljstvo) na rad djelatnika u skladu s politikom FRIŠ d.o.o..

Navedeni postupak se primjenjuje radi neprekidnog unaprjeđenja kvalitete Ispnjena i potpisana pritužba se dostavlja osobno ili poštom na adresu Koprivnička ulica 43, Križevci 48260 Hrvatska.

ili e- mailom na adresu info@fris.hr.

Postupak za podnošenje pritužbe ili prigovore na rad djelatnika u FRIŠ d.o.o.

  1. Podnošenje pritužbe/prigovora

Pritužbe se podnose pisanim putem na za to predviđenom obrascu (Obrazac za pritužbu), koji se može preuzeti na web stranici FRIŠ d.o.o.

U potpunosti ispunjen i potpisan obrazac dostavlja se u Upravi osobno, poštom ili faksom. Kontakt podaci se nalaze na internet stranicama FRIŠ d.o.o.

 Ukoliko je osoba maloljetna pritužbu/prigovor upućuje roditelj/skrbnik.

  1. Postupak po primitku pritužbe/prigovora

 

Kad osoba podnosi pritužbu putem obrasca za pritužbe:

 -Direktor je  dužan  detaljno istražiti okolnosti iz pritužbe, prikupiti sva potrebna očitovanja i ukoliko je moguće, odmah otkloniti eventualne nepravilnosti.

 

  1. Odgovor na pritužbu/prigovor

 

Nakon zaprimanja pritužbe/prigovora, njene analize, kao i svih okolnosti pritužbe/prigovora, podnositelja pritužbe/prigovora se obavještava o rješenju pritužbe u roku od 8 dana od zaprimanja pritužbe/prigovora. Ukoliko je zbog objektivnih razloga potrebno više vremena za donošenje rješenja, podnositelju se šalje pisana obavijest o tijeku postupka, a odgovor se šalje kada se završe sve potrebne radnje. Direktor sastavlja pisani odgovor i predlaže preventivno-popravne radnje.

  1. Čuvanje dokumentacije i izvješća

Svaki zaprimljen i obrađen dokument vezan za pritužbu/prigovor čuva se u Upravi i dodjeljuje mu se jedinstveni broj, a tvrtka vodi i registar pritužbi.

  1. Pritužbe zaposlenika

Zaposlenici FRIŠ d.o.o. na isti način mogu podnijeti prigovor/pritužbu ako su narušena njihova prava.

  1. Informiranje zaposlenika

Svi zaposlenici moraju biti informirani o Postupku za podnošenje pritužbe ili prigovore na rad.