Get Adobe Flash player

Naslovnica Proizvodnja akumulatora Industrijski akumulatori

Industrijski akumulatori / trakcijske baterije


Što je industrijski akumulator?

Industrijski akumulatori ili trakcijske baterije su elektrokemijski izvori energije koji oslobađaju električnu energiju na kontrolirani način. Sve vrste trakcijskih baterija sadrže pozitivne i negativne ploče koje su uronjene u elektrolit unutar plastične kutije.

Više informacija o trakcijskim baterijama

Olovni industrijski akumulatori predviđeni su za sve vrste transportnih sredstava na električni pogon kao što su viličari, utovarivači, kolica na električni pogon i dr. Značajne karakteristike industrijskih akumulatora su:

  • Dugi rok upotrebe (prosječno 6 godina);
  • Otpornost na vibracije;
  • Suho punjenje ili vlažno - kiselinom;
  • 1500 ciklusa punjenja-pražnjenja;
  • Lako rukovanje;
  • Jamstvo 2 godine od datuma prodaje

Od čega je napravljen industrijski akumulator i kako radi?

Industrijski akumulatori sastoje se iz kompleta negativnih i pozitivnih ploča, međusobno razdvojenih separatorima. Slog je smješten u plastičnu kutiju, zatvorenu plastičnim poklopcem koji je termički spojen.

Izbor baterije

Ako je potrebno definirati industrijsku bateriju, mora biti poznato slijedeće:

  • snaga motora
  • napon
  • vrijeme neprekidnog rada, tj.radni ciklus

Izbor članka zavisi od raspoloživog prostora, pri čemu treba voditi računa o zahtijevanom naponu industrijske baterije.

FRIŠ d.o.o proizvodi više vrsta industrijskih baterija, a najznačajnija proizvodna linija su baterije za viličare (na tržištu se koriste i drugi nazivi: akumulatori za viličare, baterije za "viljuškare" i slično) .

Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja Friš d.o.o. primjenom informacijske tehnologije

Skupljajmo zajedno stare baterije

Anketa

Što radite sa starim akumulatorima i malim baterijama?