Get Adobe Flash player

Naslovnica Proizvodnja akumulatora Industrijski akumulatori

Trakcijske baterije

Trakcijske baterije spadaju u grupu tzv. "dubokog ciklusa" (deep cycle) jer se prazne do gotovo 80% svog kapaciteta prije novog punjenja (za razliku od starter baterije koja se nikad ne prazni više od 20%). Zbog svojih karakteristika i kapaciteta "deep cycle" baterije imaju i druge primjene: spremanje električne energije dobivene solarnim kolektorima, pogon opreme instrumenata na terenu, za uređaje za neprekidno napajanje (snabdijevanje energijom u slučaju nestanka električne energije u elektroenergetskoj mreži; pogon računala i drugih uređaja, osvjetljavanje evekuacijskih puteva i slično).

Unutar "deep cycle" grupe, trakcijske baterije imaju posebnu namjenu. Za razliku od starter baterija, trakcijska baterija, zbog svojih karakteristika ima drugačiju namjenu. Dok starter baterije uglavnom služe za startno pokretanje motora s unutrašnjim sagorijevanjem, paljenje ili osvjetljenje, trakcijske baterije su namijenjene za proizvodnju određene električne energije u određenom vremenu. Stoga se trakcijske baterije najčešće koriste kao baterije za vozila na električni pogon gdje imaju i najširu primjenu. Trakcijske baterije pogone električne motore za pokretanje viličara ("viljuškara"), električnih kolica, dizalica, motocikala, automobila, turističkih vozila i slično.

Za trakcijske baterije koje se koriste u električnim vozilima je karakteristično da se uglavnom koriste u redovitim ciklusima (preko dana se troše, a pune se preko noći). Trakcijske baterije stoga imaju dugi vijek trajanja te mogu iztržati 6-7 godina ili oko 1500-2000 ciklusa (punjenje/pražnjenje). Kod električnog viličara, na primjer, dolazi do potpunog pražnjenja i punjenja svaka 24 sata tijekom tjedna. Zboj široke primjene u poslovnim procesima u proizvodnji trakcijske baterije još zovemo i industrijskim baterijama.

Prema namjeni ih uglavnom dijelimo prema upotreb,i a najčešće se koriste kao baterije za viličare i slična vozila i strojeve za manipulaciju teretom:

  • niža cijena električne energije u usporedbi s fosilnim gorivom
  • manja razina buke
  • upotrebljivost u zatvorenim prostorima ( skladišta, trgovački centri, posebno u prostorima s "S" izvedbom; zabrana upotrebe motora s unutrašnjim sagorijevanjem zbog opasnosti od požara...)
  • dugi vijek trajanja

S obzirom na kemijsku podlogu postoji više vrsta trakcijskih baterija no još uvijek su zbog dostupnosti i cijene najčešće u upotrebi trakcijske baterije na bazi olova i kiseline.

Trakcijske baterije se sastoje od više baterijskih članaka koji se međusobno povezuju unutar zajedničkog kontejnera. Količina, snaga i svi drugi parametri se izračunavaju i proizvodnja trakcijskih baterija se provodi prema potrebnim zahtjevima namjene i dimanzijama  prostora za smještaj baterije..

FRIŠ d.o.o. proizvodi trakcijske baterije uglavnom za radne strojeve za manipulaciju i transport tereta (viličari, dizalice, platforme, električna kolica i slično)

Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja Friš d.o.o. primjenom informacijske tehnologije

Skupljajmo zajedno stare baterije

Anketa

Što radite sa starim akumulatorima i malim baterijama?