Get Adobe Flash player

Naslovnica Sigurnost i rukovanje Sigurnost i rukovanje baterijama

Sigurnost i rukovanje baterijama

Ako Vaše vozilo ne koristite tjednima ili mjesecima, potrebno je, prije ponovne upotrebe, dopuniti akumulator. Ne korištenje automobila dovodi do samopražnjenja akumulatora, stvaranja sulfatnih naslaga, a samim tim i do propadanja akumulatora. Način i vrijeme punjenja zavisi od tipa Vašeg akumulatora.


Sigurno punjenje akumulatora punjačem

 • Za vrijeme stavljanja stezaljki na kontakte akumulatora uvijek nosite zaštitne naočale
 • Kiselina iz akumulatora ima nagrizajuće djelovanje. Ako dođe u dodir s kožom ili očima, kiselinu odmah isperite većom količinom vode kroz 15 minuta i potražite liječničku pomoć. Pripazite da kablovi ne dođu u kontakt s vrućim podlogama ili oštrim bridovima.
 • Za vrijeme punjenja, akumulator može ispuštati eksplozivne plinove, stoga je važno spriječiti nastajanje iskre blizu akumulatora.
 • Kad se akumulatoru bliži kraj vijeka trajanja, mogu se pojaviti i unutarnje iskre.
 • Za vrijeme punjenja osigurajte dobru ventilaciju.
 • Ne pokrivajte punjač.
 • Uvjerite se da kabel za napajanje nije u dodiru s vodom.
 • Nikad ne punite smrznuti ili oštećeni akumulator.
 • Nikad ne stavljajte punjač na akumulator za vrijeme punjenja.
 • Punjač s oštećenim kablovima ne smije se koristiti.
 • Akumulator ne ostavljajte bez nadzora duže vrijeme.
 • Punjač spremite izvan dohvata djece.
 • Za vrijeme upotrebe i punjenja akumulatori troše vodu. Kod akumulatora kojima se može dodati voda treba redovito provjeravati razinu vode.
 • Ukoliko je razina vode niska, dodajte destiliranu vodu.

Kako sačuvati svoj akumulator

 • Održavajte razinu elektrolita
  Razina elektrolita mora biti približno 10 mm iznad gornjeg ruba separatora. Ukoliko je niži, dodati isključivo destiliranu vodu.
 • Stezaljke punjača držite čistima
  Vizualno je potrebno prekontrolirati stezaljke akumulatora i kablove barem jednom godišnje, naročito pri visokim vanjskim temperaturama. Ako se pojavi korozija, potrebno ju je očistiti.
 • Održavajte akumulator punim.
 • Održavajte električnu instalaciju u ispravnom stanju.
  Ispravno stanje svih električnih komponenti u vozilu, produžava život vašem akumulatoru
 • Prije skladištenja akumulatora, potrebno je:
  a) Očistiti kućište i polove akumulatora soda-bikarbonom i običnom vodom.
  b) Provjeriti razinu elektrolita i po potrebi doliti isključivo destiliranu vodu.
  c) instrumentom za mjerenje provjeriti da li je akumulator potupno pun (ovu provjeru, FRIŠ može za vas izvršiti besplatno)
  d) Ako je potrebno, dopunite Vaš akumulator.
  Akumulator uskladišten u praznom stanju, bit će podložniji smrzavanju, sulfatizaciji i povećanju brzine pražnjenja. Potpuno napunjen akumulator neće se zamrznuti ni kod -30°C, ali ako je ispražnjen, zamrznut će se i na temperaturi od 0°C.
 • Čuvajte akumulator u suhom, prohladnom, dobro provjetrenom prostoru, temperature iznad 0°C, daleko od dohvata djece i životinja.
 • Provjeravajte razinu elektrolita i stanje napunjenosti akumulatora svakih 45-60 dana. Ako je potrebno dodajte destiliranu vodu, i ponovo ga dopunite  punjačem.

Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja Friš d.o.o. primjenom informacijske tehnologije

Skupljajmo zajedno stare baterije

Anketa

Što radite sa starim akumulatorima i malim baterijama?