Get Adobe Flash player

Naslovnica Zbrinjavanje opasnog otpada

Zbrinjavanje opasnog otpada

Zbrinjavanje opasnog otpadaZaštita okoliša je vezana uz sve naše poslove s akumulatorima i baterijama. FRIŠ d.o.o osigurava da se proizvodnja i servis akumulatora radi na ispravan, za prirodu i ljude neškodljiv, način.

No akumulatori i baterije koji više nisu u funkciji zbog istrošenosti ili kvara postaju otpad. Zbog sadržaja različitih štetnih elemenata i tvari, posebice olova i kiseline, otpadni akumulatori i baterije su štetni za okolinu, te ih se ne smije odlagati na deponije već ih treba zbrinuti na zakonom propisan način.

Ovom problemu smo pristupili na krajnje ozbiljan način. FRIŠ d.o.o je jedan od tri koncesionara na području Hrvatske, ovlaštenih od strane Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva za oporabu starih akumulatora i baterija.

Oporaba predstavlja proces u kojem se iz otpadnih akumulatora i baterija izdvajaju materijali (plastika, olovo i slično) koji dalje služe kao sirovina u reciklažnim postupcima. Po prirodu štetne tvari poput elektrolita se neutraliziraju i time čine neškodljivima. Na taj način čuvamo prirodu od zagađenja štetnim i opasnim otpadom.

Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja Friš d.o.o. primjenom informacijske tehnologije

Skupljajmo zajedno stare baterije

Anketa

Što radite sa starim akumulatorima i malim baterijama?