FRIŠ d.o.o.

Koprivnička 43, Križevci

Elektronički otpad 048 / 693 044

info@fris.hr

SERVIS BATERIJA I AKUMULATORA

Servisiramo akumulatore svih tipova i proizvođača.

Servis akumulatora je djelatnost kojom se FRIŠ d.o.o bavi od samog početka. Kao proizvođač akumulatora i baterija želimo svojim kupcima ponuditi kvalitetnu uslugu.

Korištenjem kvalitetnih mjernih uređaja i softvera, naši serviseri dobit će pravu sliku o stanju Vašeg akumulatora.

Tijek servisa akumulatora i baterije

1

Dolaskom vlastitim vozilom u naš servis omogućiti ćemo Vam besplatnu provjeru kapaciteta i ugradnju novog akumulatora u Vaše vozilo ako je potrebno.

2

Ukoliko je akumulator u takvom stanju da ga se ne može ili ne isplati servisirati, ponuditi ćemo vam najbolje rješenje pri nabavci novog.

3

 • Inicijalnu kontrolu i testiranje
 • Izračun i mjerenje kapaciteta
 • Zamjenu ili nadopunu elektrolita
 • Popravak oštećenih stupića i plastike
 • Punjenje
 • Inicijalnu kontrolu i testiranje
 • Izračun i mjerenje kapaciteta
 • Zamjenu ili nadopunu elektrolita
 • Zamjenu neispravnih članaka
 • Punjenje
 • Čišćenje i popravak spojnih mjesta

Akumulatorima i baterijama koje su u upotrebi, a kapacitet im je smanjen, može se produžiti vijek trajanja.

Redovnim i pravilnim održavanjem Vašeg akumulatora odgodit ćete investiciju u kupovinu novog.

Servisirani akumulatori i baterije ostaju u funkciji čime se smanjuje količina opasnog otpada.

Vaš stari akumulator ćemo na ekološki ispravan način zbrinuti.