FRIŠ d.o.o.

Koprivnička 43, Križevci

Elektronički otpad 048 / 693 044

info@fris.hr

Što su Litij – ion baterije?

Litij -ion baterije su baterije koje sadrže kao osnovnu tvar litij, vrlo laganu kovinu. Baterije su vrlo dobrih karakteristika kao što su mala težina, velikog su kapaciteta u odnosu na druge baterije, mogu se puniti i kad baterija nije potpuno prazna – nema „memorijski efekt“, pune se puno brže u odnosu na druge, dugog su životnog vijeka. Zbog svega navedenog, njihovo je korištenje sve češće. Postoje punjive i ne punjive baterije. 

Punjive Li-ion baterije koriste se danas u mnogim uređajima kao što su  

 • Laptopi 
 • Kamere 
 • Mobiteli 
 • E-bicikli 
 • Skuteri 
 • E-cigarete 
 • Romobili 
 • Dronovi i dr. 

Litijeve baterije su u pravilu sigurne i malo je vjerojatno da će se pokvariti, ali samo ako nemaju greške i baterije nisu oštećene ili loše korištene. 

Međutim, sve su češće nesreće uzrokovane požarom uslijed samozapaljenja litijevih baterija.

Koji su uzroci nesreća? 

Zbog samog sastava litijeve baterije koji sadrži zapaljive materijale, može doći do lančane reakcije unutar baterije, tzv. „toplinskog bijega“ – toplina se širi s ćelije na ćeliju unutar baterije, što može dovesti do požara ili čak eksplozije same baterije u vrlo kratkom vremenu. Baterija se prvo počne dimiti, a onda dolazi do požara ili eksplozije. Čim  je baterija veća, opasnost je veća.  

Kod svih ovih požara, odnosno litij-ionskih požara, ne radi se o sporom gorenju, nema male vatre, nego sve doslovno eksplodira. Radi se o velikom požaru odmah na početku, koji je vrlo teško ugasiti, pa je posebno opasan“ – kažu stručnjaci. 

 

Najčešći uzroci ovakvih nesreća su: 

 • Pregrijavanje baterije uslijed prenapunjenosti /preispražnjenosti 
 • Fizičko oštećenje baterije 
 • Kratki spoj 
 • Tvornička greška 

Kako pravilno postupati s litijevim baterijama? 

 1. Ne ostavljajte baterije na punjaču preko noći – bez nadzora
 2. Izbjegavajte njihovo skladištenje na vrlo visokim ili niskim temperaturama 
 3. Pregledajte bateriju prije punjenja – ne koristite neispravne baterije; oštećene, napuhnute ili one koje proizvode zvukove (šištanje i sl) 
 4. Uvijek koristite baterije i punjače poznatog, provjerenog proizvođača 
 5. Ne prekrivajte punjač kod punjenja 
 6. Ukoliko ste u mogućnosti, nabavite sigurnosni ormar za punjenje litijevih baterija (punjenje baterija od alata, e-bicikla, romobila, drona i sl. većih baterija) 

 

Kako postupiti u slučaju kvara baterije ili požara? 

Ukoliko je baterija prezagrijana, prekinite s punjenjem, maknite je od zapaljivih materijala i stavite je na nezapaljivu površinu ili iznesite van. 

Ako se baterija počne dimiti, brzo hlađenje baterije je najučinkovitija metoda kontrole požara litij-ionske baterije kako bi se smanjila proizvedena energija i spriječilo njeno širenje na druge ćelije. 

Male litijeve baterije sadrže vrlo malo litija, pa se mogu polijevati vodom. 

Ako imate aparat za gašenje pjenom (aparati oznake S i P), to će omogućiti željeno brzo hlađenje.  

Ali, čak i ako se čini da je vatra baterije ugašena, još uvijek se može ponovno zapaliti do 10 sati nakon što je požar počeo. 

Kod požara baterijskog paketa svaka ćelija može izgorjeti u različitom vremenskom razdoblju. Stavite bateriju u zaštićeni vanjski prostor kako bi potpuno izgorjela. 

Ako se požar ne može ugasiti, pustite bateriju da kontrolirano izgori. Spriječite širenje požara natapanjem okolnog područja vodom. 

Ako ipak dođe do požara u zatvorenom prostoru, savjetuje se da se evakuirate i odmah nazovete hitnu službu, umjesto da ga pokušavate sami ugasiti. “Vatra se širi nevjerojatno brzo i aparat za gašenje požara nije učinkovit“ – kažu stručnjaci. 

Kako postupati s istrošenim litijevim baterijama? 

 1. Obavezno Izvadite bateriju iz uređaja  
 2. Zaštitite bateriju od kratkog spoja – ako postoje slobodni kontakti, omotajte ih izolir-trakom 
 3. Ne oštećujte bateriju  
 4. Skupljajte otpadne baterije odvojeno od ostalog otpada – Nikako ih nemojte bacati u kantu s komunalnim otpadom 
 5. Držite ih izvan dohvata djece 
 6. Otpadne litijeve baterije odnesite na reciklažno dvorište ili kod ovlaštenog sakupljača – nemojte ih predavati djeci da ih nose u školski spremnik s ostalim otpadnim baterijama