FRIŠ d.o.o.

Koprivnička 43, Križevci

Elektronički otpad 048 / 693 044

info@fris.hr

Što trebate znati?

O BATERIJAMA

Baterije i akumulatori mogu sadržavat teške metale kao što su olovo, kadmij ili živa koji, koliko su korisni, toliko su i štetni. Iz oštećenih kućišta starih baterija može doći do istjecanja opasnih tvari i teških metala u vodu i okoliš, čime se ozbiljno ugrožava priroda te zdravlje ljudi i životinja.

Iz istog razloga, starim baterijama i akumulatorima nije mjesto u komunalnom otpadu, niti u prirodi gdje, na žalost, još uvijek često završavaju. Stoga je Zakonom o zaštiti okoliša između ostalog propisano da se i stare baterije moraju odlagati odvojeno od komunalnog otpada.

Što se događa s odvojeno skupljenim, starim baterijama?

Danas svaka trgovina koja prodaje baterije, kao i svaki servis automobila ima zakonsku obavezu preuzeti istrošene baterije odnosno akumulatore od potrošača, te ih predati ovlaštenom skupljaču. Ovlašteni skupljač predaje otpadne baterije ovlaštenom oporabitelju koji se bave recikliranjem – izdvajanjem korisnih materijala iz otpada kako bi se omogućilo njihovo ponovno korištenje.

U Hrvatskoj danas postoji nekoliko tvrki koje se bave skupljanjem starih baterija i akumulatora među kojima je i Friš d.o.o. Osim djelatnosti skupljanja, Friš d.o.o. je i ovlašteni oporabitelj.