FRIŠ d.o.o.

Koprivnička 43, Križevci

+385 48 681 500

info@fris.hr

Grafikon u nastavku prikazuje rezultate projekta "Skupljajmo zajedno stare baterije" proteklih 10 godina.

Školska godina

Broj učenika

Kilograma baterija

2013./2014.

17606

5854

2014./2015.

18046

5927

2015./2016.

32679

7281

2016./2017.

39543

9304

2017./2018.

53696

11921

2018./2019.

63774

14510

2019./2020.

74027

6389

2020./2021.

65674

11565

2021./2022.

70848

14332

2022./2023.

72653

18007